29 Haziran 2015

BTRWATCH ile risk hesaplama formülü nasıl oluşturulur?

Risk Hesaplama Metodolojisi
ISO27001 standardına ve genel olarak tüm risk yönetim ve değerlendirme yaklaşımlarına göre riskin seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Her risk değerinin içinde mutlaka olması gereken faktörler riskin doğuracağı etki ve riskin oluşma ihtimalidir.

BTRWatch platformu üzerinde etki ISO27001 standardının da gerektirdiği gibi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından belirtilmektedir. Bu etki kriterler, bilgi güvenliği ihtiyaçları açısından önem arzeden bilgi varlıklarıyla ilişkilendirilmekte, ilgili varlıkların risk senaryoları içinde değerlendirilmeleri sonucunda her bir risk senaryosu için etki değeri belirlenmektedir.

Riskin olasılığına etki eden iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlar ilgili risk senaryosunda yer alan tehdit ve bu tehdidin bulunma veya harekete geçme olasılığı, ek olarak da ilgili tehdidin kötüye kullanabileceği zafiyet ve bu zafiyetin seviyesidir.

BTRWatch üzerinde risk formülü bu üç faktörün bileşimiyle oluşturulur. Risk formülündeki en önemli nokta yukarıda sayılan faktörlerin artışlarının risk seviyesi üzerinde yükseltici bir etki yapması gerekliliğidir. Ancak risk formülünün oluşturulması, bu faktörlere verilecek ağırlıklar ve toplama veya çarpma işlemlerinin ne şekilde kullanılması gerektiğine dair bağlayıcı bir standart bulunmamaktadır.

Bu yüzden BTRWatch üzerinde kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına uygun biçimde risk formülü geliştirebilmelerini sağlamak üzere dinamik risk formül oluşturma fonksiyonunu geliştirdik.
BTRWatch , hazırlanan risk analizi sonucunda oluşacak risk değerlerinin hesaplanma biçimini ve formülünü program üzerinde kullanımı kolay, esnek ve dönem bazlı olarak belirleme imkanı sunmaktadır.

BTRWatch ile risk analizi hazırlamak için öncelikle yeni bir risk analizi dönemi oluşturulur. Oluşturulan bu döneme bağlı olarak risk analizi gerçekleştirilir ve risk senaryoları oluşur. Oluşan bu risk senaryolarının risk değerlerinin nasıl hesaplanacağı, nasıl bir formül kullanılacağı ve kabul edilebilir risk seviyesinin ne olacağı o dönem için tanımlanmış olan değer ve formüle bağlı olarak otomatik hesaplanır.

Yeni bir risk analizi dönemi oluştururken o dönemin kabul edilebilir risk seviyesini ve risk hesaplama formülünü BTRWatch’un bize sunduğu basit bir ekranda kolayca hazırlarız.

Risk Analizi > Dönem işlemleri > Yeni Dönem Ekle

Bilgi Güvenliği Risk Hesaplama Formülü - Ekran Görüntüsü
Dönem işlemleri

Bilgi Güvenliği Risk Hesaplama Formülü - Ekran Görüntüsü
Risk hesapmala formülü oluşturma
Risk formülünü belirleyecek olan değerler bu ekranda varlık değeri(V), zafiyet değeri(Z) ve tehdit olasılığı(T) şeklinde belirlenmiştir. Böylece her kurum kendi risk hesaplama formülünü oluşturup kullanabilecektir. Ayrıca her dönem için farklı bir risk hesaplama formülü de uygulayabilecek.
Formül oluşturulduktan sonra Test butonuna basarak formülün hatalı olup olmadığı kontrol edilir.

Bilgi Güvenliği Risk Hesaplama Formülü - Ekran Görüntüsü
Risk hesaplama formülü testi

Kabul Edilebilir Risk Seviyesi alanına değer girerken, oluşturduğumuz formülün hesaplayacağı en yüksek risk değeri göz önünde bulundurularak bir değer belirlenmelidir.

Kabul Edilebilir Risk Seviyesi
Kabul edilebilir risk seviyesi belirleme


Risk analizi tamamlandıktan sonra, risk hesaplama formülümüze göre risk senaryolarının risk değerleri hesaplanır ve kabul edilebilir risk seviyesini geçen senaryolar kırmızı, geçmeyenler ise mavi renkte görüntülenir.

Hesaplanmış risk senaryoları ekran görüntüsü
Hesaplanmış risk senaryoları