03 Eylül 2014

SEH Exploit'leri - Bölüm-1: Giriş ve SEH Uygulamayan Bir Kodun Statik AnaliziBölüm-1: Giriş ve SEH Uygulamayan Bir Kodun Statik Analizi


Konular:

  • Structured Exception Handler yöntemine giriş
  • SEH uygulayan ve uygulamayan uygulamaların makine kodlarını karşılaştırabilmek için öncelikle SEH uygulamayan ancak hataya açık bir uygulamanın makine kodlarının incelenmesi