03 Eylül 2014

SEH Exploit'leri - Bölüm-7: SEH Exploit YöntemimizBölüm-7: SEH Exploit Yöntemimiz


Konular:

  • SEH veri yapılarına müdahale edebildiğimizde güvenilir bir exploit yönteminin geliştirilmesi ve uygulanması