17 Ekim 2014

vTable Exploit'leri - Bölüm-1: Fonksiyon pointer'larıvTable Exploit'leri - Bölüm-1: Fonksiyon pointer'ları


Konular:

  • Fonksiyon pointer'larının kaynak kod seviyesinde kullanımı
  • Fonksiyon pointer'larının assembly seviyesinde uygulanması ve ezilmeleri halinde uygulama akışına müdahale imkanının doğması