30 Mayıs 2014

DDoS Türleri

DDOS nedir?
DoS(Denial of Service), hizmeti aksatma veya hizmetin işlevini tamamen yok etme anlamına gelmektedir. İnternet kullanıcılarına ya hiç hizmet veremez ya da çok yavaş bir hizmet sunar.  
DDos(Distrubuted Denial of Service) saldırısı ise, saldırganın saldırıya geçmeden önce oluşturduğu makine veya bilgisayar topluluğu ile hedefe saldırmasıdır ve DoS gibi hizmet aksatma veya hiç hizmet veremez hale getirme amaçlanır. Bununla birlikte saldırgan kolay bir şekilde kimliğini belli etmeden gizlenebilir ve saldırganın tespit edilmesi zorlaşır.


1999 yılında Minnesota Üniversitesi öğrencileri tarafından ilki gerçekleştirilen DDoS saldırıları, 2000 yılında Trinoo’nun, CNN, Yahoo, EBay, Datek gibi siteleri hedef alması, 2002 Kök DNS sunucularını hedef alan DDoS atağı gerçekleştirilmesi, 2007 yılında Estonya siber saldırıları, 2008 yılında gerçekleştirilen Gürcistan siber saldırısı, 2010 yılında Wikileaks gerçekleştirdiği, TİB, BTK, TÜBİTAK yönelik saldırılar ve 2011 yılında Anonymous’un Malezya, Türkiye, Paypal, Mastercard gibi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılar daha önceden tasarladığı birçok makine üzerinden hedef bilgisayara saldırı yaparak hedef sistemin kimseye hizmet veremez hâle gelmesini amaçlayan saldırılardır. 

DoS saldırı türünde amaç sınırlı sistem kaynaklarının sınırını aşarak, sistemin devre dışı kalmasını sağlamaktadır.

Saldırı DoS saldırısı olursa, yani tek bir IP üzerinden saldırı gerçekleşirse firewall’dan engellenebilir. Fakat DDoS saldırısında çok sayıda makine kullanıldığından, ip tespiti güçleşir ve firewall yakalayamayabilir. Log taşması sonucu firewall devre dışı kalabilmektedir. Bu nedenle DDoS, DoS saldırısına göre daha tehlikeli ve etkilidir. DoS saldırıları siber tehditler arasında 2. Sıraya girebilmektedir.

DRDoS, yani “distrubuted reflective denial of service” DDoS’a benzerdir. Tek farkı, daha sık aralıklarla atak yapmak amacıyla ek ağlar kullanmaktadır.

Saldırı türlerini tanımadan önce TCP ve UDP protokollerini iyi bilinmesi gereken önemli protokollerdir. Bu protokolleri tanıyarak DoS saldırı türlerini daha iyi kavrayabiliriz.

TCP Protokolü
TCP İnternet üzerinde iki host arasında güvenilir ve sıralı veri iletimini sağlayan en yaygın  protokoldür. TCP/IP modelinde 4. Katmanda bulunur. Bu özelliği ile karşı tarafa teslim edildiğini bilinmesi gereken dataların iletiminde ve bir çok uygulamalarda kullanılmaktadır.

TCP datayı sıralı olmayan bir yapıda gönderebilir ve her alınan paket için bir doğrulama bilgisi gönderene bildirilir(ACK). Karşı taraf veriyi aldığında protokolün içinde bulunan sıra numarasıyla sıralayarak datayı ortaya çıkarır. Eğer herhangi bir paket eksikse bunu gönderene bildirir. Gönderen tekrar iletimde bulunur.

Aşağıda TCP protokolü gösterilmektedir.TCP iletişime geçmeden önce taraflar birbirlerini doğrulamak zorundadır. Bu doğrulama işleminde deThreeway Handshake denilen yöntemi uygularlar.
     
  1. Bağlantıyı başlatacak İstemci  TCP segmenti başlığı içerisinde SYN (Synchronize) bitini “1″ set eder. Paketleri kontrol etmek amacıyla bir sıra numarası üretilir. Örneğimizde ilk sıra numarası x‘dir.
  2. İstemciden gönderilen paketi alan Sunucu bağlantı isteğini onaylamak için TCP segmenti başlığı içerisinde SYN+ACK (Acknowledgement) bitlerini “1″ set eder. Sunucu aldığı paketteki sıra numarasını bir artırır x+1 bu numara İstemcinin bir sonraki göndereceği paket numarasıdır. Bu numara değeri ACK.Num. (Acknowledgment Number) alanına yazar. Sunucu da kendi paketlerini kontrol amaçlı bir sıra numarası üretir(y). Bu sıra numarasını SEQ.Num.alanına yazar ve paketi tekrar İstemciye yollar.
  3. Bağlantı sağlamanın son aşaması olarak İstemci bilgisayarından Sunucu bilgisayarına bir paket daha iletilir. Bu pakette TCP segmenti başlığı içerisinde ACK biti “1″ set edilir. ACK.Num. alanına Sunucu bilgisayarın gönderdiği ACK.Num. değeri y bir artırılarak y+1 yazılır. SEQ.Num. değeri İstemci bilgisayarın sıradaki paket numarasıdır. Yani İstemci bilgisayarının ilk gönderdiği sıra numarası Sunucu bilgisayarı tarafından bir artırılmış ve İstemci‘ye yeniden  gönderilmiş olan x numarası yazılır ve paket Sunucu bilgisayarına gönderilir ve bağlantı sağlanmış olur. Bundan sonra paketler iletilir.
Ayrıca paketlere sequence numaralarının  eklenmesi “Man in the middle” denilen ataklara karşı bir önlem niteliğindedir ve güvenliği sağlamaktadır. 

UDP Protokolü
Bu protokol veri iletişiminin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmez. Dolayısıyla verinin karşı tarafa doğru ulaşacağı garanti değildir. TCP'deki gibi Handshake oluşumu bulunmamaktadır. TCP/IP modelinde 4. katmanda bulunur.

Bu protokol verinin karşı tarafa ulaşıp ulaşmaması ile ilgilenmez. Bu yüzden TCP protokolüne nazaran daha fazla bant genişliği sunar. Paketlerin ardışık olmayıp, dataların ulaştığını düşünerek kaydolduğunu farz eder. TCP protokolün aksine akış kontrolü bulunmadığından ağ tıkanıklığının farkına varamaz. Aşağıda UDP protokolünün ne kadar basit bir yapı içerildiği gösterilmektedir.


TCP: UDP 'den daha yavaştır,çünkü verinin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. Veri ismine segment denilir.UDP: Ses ve video gönderiminde kullanılır. TCP'ye göre daha hızlıdır fakat güvenli değildir. Veri ismine datagram denilir. Datagramın segmentten  farkı ise içerisinde sıra numarasının bulunmamasıdır.

Zombiler
DoS atakları sırasında düşman, yakalanmamak ve iz bırakmamak için elinden geleni sarfeder. O yüzden bu ataklar için "zombi" denilen aracı bilgisayarlar kullanır. Atakları bu zombiler üzerinden yaparak hem aynı anda bir çok bilgisayarın saldırmasını sağlar, hem de kendi kimliğini ve IP adresini gizler. Bu şekilde birçok zombinin aynı anda saldırması ile yapılan DoS ataklarına Dağıtık DoS (DDoS) denir.

Zombiler aslında düşmanın bir açığını bularak önceden ele geçirdiği (hack ettiği) ve atak sırasında kullanılmak üzere bir daemon bıraktığı bilgisayarlardır. Başka bir deyişle zombiler düşman tarafından kullanılan ve kullanıldıklarının farkında bile olmayan masum bilgisayarlardır. Zombiler üzerinde kurulan bu daemonlar belirli bir porttan gelecek DDoS emirlerini dinleyerek atakları gerçekleştirmektedirler. Düşmanlar zombi olarak genellikle açık ve göreceli olarak daha güvensiz olan çok kullanıcılı Internet Servis Sağlayıcı (ISS) ve üniversite bilgisayarlarını tercih etmektedirler. Son ataklarda genellikle Unix ve Linux tabanlı sistemler zombi olarak kullanılmışsa da windows tabanlı sistemlerin de ele geçirildikten sonra zombi olarak kullanılmaları mümkündür.

DoS Saldırı Çeşitleri
DoS saldırının birden fazla türü bulunmaktadır. Şimdi bunları yakından tanıyalım;

1. SYN Flood
TCP  three handshake  tamamlanmadan yapılan bir yöntemdir. Yani istemci bir SYN, sunucuda buna yanıt olarak SYN+ACK paketlerini yollar ve ACK paketini beklemeye koyulur. Buraya kadar herşey güzel.  ACK paketi gelmez ise bu bağlantı full-duplex değil "yarı-açık" bir bağlantı olurdu. Ve bu bağlantı çeşidi pek iç açıcı değildir.  


Sunucu SYN+ACK'yi yolladıktan sonra ACK için bekler. Fakat istemci ACK paketini yollamaz ise işler çıkmaza girer. Sunucu beklemeyi bırakmaz. Sürekli bekler.

Sunucu ACK için beklerken, karşıya ACK yerine bir bağlantı talebinde daha bulunduğumuzu varsayalım. Ve yine 3. adım'ı gerçekleştirmeyelim. Yani son ACK'yi yollamayalım.Hatta bunu bir daha yapalım. Bir daha .. Bir daha.. Ve sonuçta "flood" oluşur.


Hedef makina, saldırı yapılan makinadan yanıt alamayacağından dolayı, SYN-ACK paketini 5 kez tekrar edecektir. Bunun tekrar süreleri, 3, 6, 12, 24 ve 48 saniyedir. Ayırdığı kaynağı boşa çıkartmadan evvel, 96 saniye sonra son bir kez SYN-ACK denemesi yapacaktır. Hepsini topladığınızda, görüldüğü gibi hedef makina ayırdığı kaynakları 3 dakika gibi bir süre tutacaktır. Bu sadece her bir SYN atağı için gerçekleşecek süredir.

Saldırgan bu tekniği tekrarladığı zaman, hedef makina ayırdığı kaynaklardan dolayı kaynak yetersizliğine kadar ulaşır ve artık yeni bir bağlantı karşılayamayacak duruma gelir. Ve bu durumda yetkili kullanıcılar bile, makinaya bağlanamaz. Yetkililer ne kadar bağlantı iptal ederlerse etsinler, yenileri eklenecektir. 


TCP-SYN oturumu host ile client arasında kurulduktan sonra ACK  veya PUSH ACK paketleri iletişim için kullanılır. Bu ACK paketleri kurban server'in kaynaklarını tüketmeye başlarsa ACK & PUSH ACK Flood olarak adlandırılan attack gerçekleşmiş olur.

Eğer attack türü kurban nerwork'un bant genişliğini sömürürse, buna ACK & PUSH ACK Flood türü olan Fragmented ACK denir.  Attack'da 1500 byte uzunluğunda paketler kullanılır.

TCP-SYN oturumunu sonlandırmak için RST veya FIN (açık olan TCP iletişim handshake oturumunu sonlandırma isteği) server değiştirir. RST veya FIN attack esnasında, kurban server RST veya FIN paketlerini yüksek oranda kaydeder ve sonuç olarak server'in kaynakaları tükenmeye başlar (hafıza, CPU, RAM, vb.).  Bu da  RST veya FIN  Flood olarak bilinir. Server bunu karşılayamazsa performası azalır, isteklere cevap veremez veya kapanır.

2. Land Flood 
SYN Flood’a çok benzerdir. Bu atak çeşidinde saldırganlar (hacker) hedef sistemin IP adresini, source (kaynak) IP adresi olarak kullanarak networkü SYN paketleri ile istila ederler. Bu durumda host bilgisayar sanki paketleri kendi kendine göndermiş gibi görünür. Böylece, yukarıda söz ettiğimiz üç aşamalı bağlantı zincirinde(ThreeWay Handshake), hem dışarıdan paket almış, hem de kaynak kendisi olduğundan kendisine cevap vermiş olur. Böylece hedef sistem bir paket alması gereken birim zamanda iki paket alır ve saldırının boyutu da iki katına çıkar.  Yani hedef sistem, kendi kendine yanıt vermeye çalışırken sistem kullanılamaz duruma gelir.

3. UDP Flood
UDP, TCP’den en temel farkı belirttiğimiz gibi verinin ulaşıp ulaşmadığını garanti etmez. 3 yollu el sıkışma olmaması ve trafiğin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmemesinden dolayı daha hızlı çalışır. UDP saldırısı uzaktaki bir bilgisayarın rastgele portlarına çok sayıda UDP paketi göndererek başlatılabilir. Bu durumda saldırıya uğrayan uzaktaki makine:
  1. Portu dinleyen bir uygulama var mı diye kontrol eder;
  2. Hiç bir uygulamanın o portu dinlemediğini görür;
  3. ICMP "Hedefe Ulaşılamıyor" paketi ile cevap verir.
Böylece, çok sayıda UDP paketi gönderilmesi durumunda, mağdur sistem de yanıt olarak çok sayıda ICMP paketi göndermeye zorlanır ve bu da onun diğer istemciler tarafından erişilemez duruma gelmesine yol açabilir. Saldırganın UDP paketlerinde sahte IP adresi olabilir, bu durum geri dönen ICMP paketlerinin ona ulaşmamasını sağlar ve saldırganın bağlantı konumunu anonimleştirir.
Bu saldırı, istenmeyen ağ trafiğini filtrelemek üzere ağ içindeki kilit noktalara güvenlik duvarları kurularak yönetilebilir. Böylece, hedefteki makine UDP paketlerini asla almaz ve kötü niyetli UDP paketlerine asla cevap vermez. Çünkü güvenlik duvarı onları durdurur.

UDP Fragmentation: UDP flood türüdür. Büyük paketler kullanarak (1500 byte) bant-genişliğini sömürür. Bu paketler birbirleri ile ilişkisi yoktur ve paketler sunucuda birleştirilmeye çalışılır. Bu paketler birleştirilmeye çalışılırken CPU kaynağı harcanacaktır. Bu sistemin yeniden başlamasını sağlar veya sistemin kapanmasına yol açar.

VoIP Flood: Özelleştirilmiş bir UDP Flood türüdür.  Kurban VoIP server, yüksek sahte VoIP paketleri ve uzun IP dizilerini kaydeder. Network'u rasgele paket içeriğiyle ve iyileştirilmiş kaynak IP adresi ile istila eder.

Non-Spoofed UDP Flood: Bu attack yapılırken, kurban server  sahte UDP paketi olmayan paketleri kaydeder ve gelen UDP paketlerin büyük miktarı istila eder.  Attack network kaynaklarını tüketir ve sistem kapanır. Attack sırasında kullanılan IP sahte olmayan BOT'ların IP'sidir.

4. ICMP Flood 
Bu saldırı, ICMP (Internet Control Message Protocol) protokolünü hedef almaktadır. Bu sistemin özelliği, saldırının birden çok noktadan yapılması durumunda başarılı sonuç vermesidir. Aksi takdirde çok bir etkisi olmayacaktır. Bu saldırılar özellikle Linux üzerinden yapıldığında başarılı sonuçlar vermektedir ve saldırı için bazı özel komutlar kullanılmaktadır. Örnek olarak “ping –s ip” komutuyla 64 kb’lık paketler gönderilebilmektedir. Bu komutun, birçok farklı noktadan gönderilebileceği düşünülürse, oldukça etkili olduğu görülür.

ICMP, genel olarak sistemler arası iletişim ve hata ayıklama amacıyla kullanılan bir protokoldür. Hepimizin siyah ekran, cmd diye tabir ettiği komut satırı açarak yapabildiğimiz ping komutu bu protokol üzerinde çalışmaktadır. Bunun için CMD’ye “ping –l 65510 ip” yazmak işi görecektir.  İstemci sistemin, hedef sisteme gönderdiği ICMP Echo Request (TYPE 8) paketine karşılık hedef sistem ICMP Echo Reply (TYPE 0) paketi gönderir. Böylece biz, hedef sistemin ulaşılabilir olduğundan emin oluruz. Burada hemen belirtelim, cevap gelmemiş olması sistemin ayakta olmadığını göstermez.

 Bu yapıdan faydalanılarak, saldırgan makineler çok sayıda ICMP Echo Request (type 8) paketi gönderir. Kurban sistem, gelen tüm bu isteklere cevap vermek için çaba harcar ve sistem yorulmaya başlar. Sistem kaynakları bunlara cevap veremez hale gelir ve sistem erişilemez duruma düşer.
 
ICMP Fragmentation: Kurban server sahte, büyük ICMP paket parçaları (1500 byte) kaydeder ve bu baketler birleştirilemez.  Büyük paket dizinleri ICMP attack'in  bant genişliğini artırır. Kullanışsız paketlerin birleştirilmesi girişiminde bulunduğunda CPU kaynakları devre dışı kalır. Ve  fazla yükleme olduğunda yeniden başlayacaktır.

5. Finger
Finger, belirli bir kullanıcı hakkında bilgi veren programdır, ayrıca kendi sisteminizde veya uzak sistemde giriş yapmış kullanıcıları listelemek için de kullanılır. Genelde kullanıcının tam adını, ne kadar zamandır işlem yapmadan beklediğini, hangi terminal hattından bağlandığını, ve terminalin yerini gösterir. Bunlara ilaveten eğer mevcutsa kullanıcıya ait .plan ve .project dosyalarını görüntüler.

Farklı hostlar üzerinden saldıracağınız sunucuya sürekli finger çekiyoranız bu işlem sonucunde oldukça fazla bant genişliği götürmüş olursunuz. Saldırı birçok farklı noktadan yapıldığından etkisi oldukça büyük olmaktadır.

6. TearDrop(Göz Yaşı) 
Parçalanmış UDP paketlerinin bozuk offset paketleri ile yapılır. Bir dosya bir yerden gönderilmeden önce parçalanır ve alıcı bu paketleri gönderici tarafından sırası belirlendiğinden tüm paket alınınca birleştirir. Her bir parça içeriği hariç olmak kaydıyla orjinal pakete benzer. Paket verilere ayrıştırılırken, pakette bulunan offsetler kullanılır. Bu offset bilgilerinin birbirleriyle çakışmaması, yani üst üste gelmemesi lazımdır. Teardrop saldırılarında, paketi gönderen saldırgan, pakete üst üste gelecek offsetler ekler .

Paketi alan bilgisayar, böyle bir durumu kontrol edebilecek mekanizmaya sahip değilse, destination tarafından bir araya getirildiğinde sistemin crash olması, asılı kalması, işlem yapmaması veya reboot etmesine yol açar. Şu an da ise çoğu işletim sistemi bu tür saldırılara karşı dayanıklıdır.

7. Ping of Death (Ölüm Pingi) 
Neredeyse bütün işletim sistemleri bu tür bir saldırıya karşı önlemini aldıysa da zamanında çok etkili bir yöntemdi. Bu yöntemin mantığı şöyle çalışır: ICMP protokolü ağda bilgisayarların hata mesajlarını birbirlerine göndermesini yada 'Ping' gibi basit işlemlerin yapılmasını sağlar. ICMP spesifikasyonunda, IMCP Echo request'lerin data kısmı 216 ile 65,536 byte arasında olmak zorundadır. Eğer bu veri sınırlarının dışına taşmış bir paket kurban sisteme yollanırsa işletim sistemi böyle bir şey beklemediği için çalışamaz duruma gelecektir.

8. Smurf 
Smurf attackta, hacker kurbanı  birçok “çöp” paketi ile tıkar, kurbanin bant genişliği kullanılır.
Bir smurf attackta, hackerlar sıkça kullanılan bir Internet servisini sömürürler-ping(Internet Control Message Protocol). Ping, genelde belirli bir bilgisayar yada serverin Internete bağlı çalışır olup olmadığını anlamak için kullanılır. Bir bilgisayar yada servera bir ping pakedi gönderildiğinde, pingi yollayan kişiye bir cevap pakedi yollar, "evet burdayım!"  demiş olur(Bir networke yollanıldığında networkteki tüm bilgisayarlar cevap verir.).  Ping edilen network, saldırı hedefi değildir. Bir smurf attackte, hackerlar ping isteklerindeki geri dönüş adreslerini değiştirirler, böylece bu cevap paketleri kendilerine değil de hedeflenen adrese gider. Bunun iki nedeni vardır: hem hedefe saldırır, hem de ping request üzerinde kendi adresi bulunmadığı için yakalanmaktan kendini korur.

Ping istekleri aralıksız bir şekilde networkün “directed broadcast” adresine yollanır. Bu adres, geriye, networke bağlı her bilgisayara ping isteklerini yollar-ki bu da birkaç yüz belki de daha fazla bilgisayar eder. Yani bir ağdaki tüm bilgisayarlar işleme karışmış olur.

Bu birkaç yüzden fazla bilgisayarın herbiri ping isteğine cevap yollar. Bilgisayarlar, cevap paketlerini, ping isteğinin üzerinde adresi yazan hedefe yollar. Bunlar hackera gönderilmez çünkü o, önceden ping isteğindeki adresi değiştirmiştir.

Hedef  yüzbinlerce ping cevap pakedini saniyeler içinde alarak tıkanır-basit bir networkten saniye başı 5Mblik datadan fazlası demektir. Ping paketleri hedefin tüm bant genişliğini kapladığından, her saniye gelen bu kadar fazla data yüzünden, hedef kullanıcıları data alışverişi yapamazlar. E-mail yollayıp alamaz, webde gezemez, veya herhangibir başka Internet servisi kullanamazlar.

Hedefin bu smurf attacklere karşı savunması zordur, çünkü ping cevaplama paketleri hackerdan değil, yasal networkten gelir. Hedef, ping cevaplama paketlerinin nereden geldiğini ortaya çıkarmalı, sonra herbir networke bağlanmalı, ve onlara ping cevaplama paketlerini kapamalarını söylemelidir. Bunu güçleştiren, hedef sistem  kapandığında müşteriler ping isteği yollayıp, onun canlı ve Internete bağlı olup olmadığını öğrenmek ister. Bu nedenle de hedef sistem uygun ping paketlerini, smurf attack paketlerinden ayırabilmekte güçlük çeker.

ISP ler ve Internet routerlara yerleştirmek için smurf koruma özelliği olan yazılımlar kullanılmaktadır. Ancak sadece birkaç şirket bu yazılımı kullanmaktadır.

9. Fraggle 
Fraggle da Smurf ile aynı mantığa sahiptir, sadece tek fark olarak UDP paketlerini 7 ile 19 (Unix sistemlerde ) numaralı portlara iletir.

10. DNS Poisoning (DNS Zehirleme) 
Alan Adı Sunucuları istemciler ve web sunucuları arasındaki haberleşmenin sağlanması amacıyla kullanılan IP adresinin sayısal değerini, insanın okuyabileceği gibi bir alan adına çeviren sunuculardır.

Bir DNS sunucusu, gerçek olmayan bir veriye sahip olduğunda ve bu veriyi performansı en uygun seviyeye getirebilmek için ön belleğe aldığında, DNS sunucusu bir zehirlenme olduğunu dikkate almaktadır.

Normal olarak ağ tabanlı bir bilgisayar bir ISP veya kullanıcının bilgisayarı tarafından sağlanmış bir DNS sunucusu kullanır. DNS sunucuları önceden elde edilen sorgu sonuçlarını önbellekleyerek cevap performansı duyarlılığını artırmak için genellikle bir organizasyonun ağında dağıtılır. Bir DNS sunucusundaki zehirleme atakları, eğer uygulanabilirse, direk gizliliği ihlal etmiş bir sunucudan veya dolaylı olarak onun aşağı sunucusu veya sunucularından sunularak kullanıcılara etki edebilir.

Bir önbellek zehirleme atağını yapabilmek için, saldırgan DNS yazılımındaki bir kusuru istismar eder. Eğer sunucu doğru bir şekilde güvenilir bir kaynaktan geldiğine emin olmak için doğrulama yapmazsa sunucu doğru olmayan girdileri yerel olarak önbelleklemeyi sonlandıracak ve onları diğer kullanıcılara aynı isteği yaparak sunacaktır.

Bu teknik kullanıcıları bir siteden saldırganın seçtiği başka bir siteye yönlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir saldırgan verilen bir DNS sunucusundaki bir hedef websitesi için IP adresi DNS girdilerini, onun kontrolündeki sunucunun IP adresiyle değiştirerek zehirler. Sonra hedef sunucusundaki isimlerle eşleşen onun kontrolündeki sunucuda dosyalar oluşturur. Bu dosyalar bilgisayar solucanı veya virüs gibi zararlı içerikler içerebilir. Zehirlenmiş DNS sunucusuna referans edilmiş bilgisayara sahip bir kullanıcı güvenilir olmayan bir sunucudan gelen içeriği kabul ederek kandırılmış olacak ve farkında olmadan zararlı içeriği indirmiş olacaktır.
DNS sunucuya, yanlış DNS bilgileri tanıtılarak, istekler değiştirilmiş olan DNS sunucuya iletilir.

11. Buffer Overflows 
Bilgisayarlarda bulunan bufferlar, belli bir kapasiteye sahiptir. Kapasitenin aşıldığı durumlarda kitlenme, reset atma gibi durumlar oluşabilmektedir. Hafıza taşması saldırı tipinde de çok fazla veri gönderilerek trafik yoğunlaşır ve iletişim engellenir. Bu sebeple, saldırganlar büyük boyutta ping göndermeyi tercih etmektedirler.

12. HTTP Fragmentation 
Bu saldırıda, server ile BOT arasında geçerli bir HTTP bağlantısı kurulur.  Sistem alarm vermeden açılan oturum süresi uzun tutulabilmektedir .  Bir çok server tasarlanan uygunsuz time-out mekanizması  için, HTTP oturum zamanı, periyodik olarak uzatılabilir. Saldırgan, açılan periyodik uzatılmış oturumlar tarafından  web serveri bir miktar Bot'lar ile durdurabilir.


13. Excessive VERB
Attack yapan BOT kurban web server'a geçerli HTTP isteğinde bulunur. Bu istekler web sayfa veya resim gibi büyük boyutlu yanıt GET veya POST istek türleridir. Her bir bot saniyede 10'dan fazla istek oluşturabilir. Burda server'in bant genişliği fazla artmaz. Fakat kurban kaynakları tüketilerek yanıt veremez duruma gelmektedir.

Recursive GET:  Bir VERB attack türüdür. Saldırgan bir kaç sayfa veya resim toplar ve GET isteği üretir. Bunu belirlemesi zordur çünkü yasal bir istek oluşturulmuştur.

Radom Recirsive GET: Bu attack Recursive GET'nin modifiye edilmiş halidir. Daha çok indeksli olan forum  ve haber sitelerinde kullanılır. GET isteklerine rasgele geçerli olabilecek sayfa dizin numaraları eklenir. İstenilen  her biri bir öncekinden farklıdır.

14. Faulty Application 
Saldırgan uygulamanın zayıf dizaynından veya databasele zayıf etkilişimden kaynaklanan kusuru kullanabilir. SQL injection gibi attack'lar üreterek  server'in kaynaklarını sömürebilir(hafıza, CPU, vb.).

15. Media Data Flood 
VoIP ek olarak, UDP flood bir  kaç media paketi aldığında oluşur. Attack sırasında, kurban server media veri paket basınlarını yüksek bir veri ve çok uzun bir IP dizisiyle kaydeder. Sistem bunu karşılayamaz ve istila edilmiş olur. Network kaynakları sömürülür ve kapanır. VoIP gibi Media Data flood networku rastgele paketler ve iyileştirilmiş IP adresleri ile baskı uygular. Böylece network bant genişliği tüketilir.

Uygulama

Şimdi basit bir Excessive VERB uygulama yaparak sistemi çalışmasını daha yakından bakalım.
Yazılan kod ile sürekli sayfaya get isteğinde bulunan bir koddur.  Bu kodu sürekli ama otomatik yaptığından, bizden daha hızlı sayfayı yeniliyormuş gibi düşünebiliriz. Sunucunun bunu karşılayamaması sonucu karşılaşılan durumu gösterelim.

Örnek bir site oluşturup localden alınan yanıtı görelim;
Hazırlanan site,

Hazırlanan kod


Kodu  çalıştıralım


Ve bir miktar sonra sunucu bize cevap vermeyi yetiştiremeyip aldığımız yanıt yukarıdaki gibidir.

Görüldüğü gibi saldırıların sistemden veya protokol zaafiyetlerinden yararlanarak sistemi etkilemektedir. Sistemde bulunan CPU'nun daha fazla çalışması için yapılan işlemler, sınırlı boyutta ki geçiçi belleğin daha fazla paket biriktirilmesi, CPU registerlarının daha fazla veri gönderme, network'un belli bir kapasiteye sahip bant genişliğinin üzerinde bir bant oluşturulduğunda, vb. gibi durumları kullanarak attacklar oluşturulmaktadır.