30 Mart 2016

Web Uygulama Açıklıklarından Faydalanarak Sistem Ele Geçirme


Web uygulama açıklıkları sadece veri sızması veya suistimale imkan tanımaz.

Web uygulamasının eriştiği veriler veya operasyonel kritikliği ne kadar düşük öncelikli olursa olsun barındırabileceği açıklıklar sayesinde üzerinde koştuğu işletim sisteminin ele geçirilmesine imkan tanıyabilir. Bu durumda saldırgan diğer hedeflere daha etkili saldırı yapabilecek bir konuma erişmiş olur.

Bu nedenle web uygulamalarının kritikliklerini değerlendirirken mutlaka web uygulamasının ve bu uygulamanın kullandığı veritabanlarının bulunduğu ağ bölümlerinin kritiklikleri de dikkate alınmalıdır.